Κατασκευαστές

Προμηθευτές

IOnis Business Katalog

Ενημερωτικό δελτίο

Αποστολές και Επιστροφές

Τό πακετάρισμα τών αποστολών μας

Κανονικά τά πακέτα αποστέλλονται 2 ημέρες μετά τήν λήψη τής πληρωμής με τήν UPS καί με τήν δυνατότητα να παρακολουθείτε τήν διαδρομή τού πακέτου.

Εάν επιθυμείτε συστημένη αποστολή τούτο είναι ασφαλώς δυνατόν αλλά μέ ένα επιπλέον κόστος. Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας πρίν επιλέξετε αυτόν τόν τρόπο αποστολής.

Die Versandkosten beinhalten Lade- und Verpackungsgebühren sowie die Portokosten. Die Verladegebühren stehen fest, wobei Transportkosten schwanken, je nach Gesamtgewicht des Pakets. Wir raten Ihnen, mehrere Artikel in einer Bestellung zusammenzufassen. Wir können zwei verschiedene Bestellungen nicht zusammenlegen, und die Versandkosten werden separat für jede Bestellung gerechnet. Ihr Paket wird auf Ihr Risiko versandt, aber zerbrechliche Ware wird besonders sorgsam behandelt.

Die Versandschachteln sind weit geschnitten und ihre Ware wird gut geschützt verpackt.